Слънчеви колектори

Слънчеви колектори за топла вода от слънцето с отворена система (термофосилни) или под налягане.