Профилактика на климатици

Навременната профилактика и компетентната диагностика позволяват да се избегнат възможни проблеми, свързани с експлоатацията на климатичната инсталация. Този вид проверка се препоръчва ежегодно от производителя. Много фирми в бранша са констатирали, че годишно ефективността на работа на около 8% от инсталираните климатични съоръжения намалява, което пък води и до повишаване консумацията електроенергия. Всичко това е вследствие на възникнал проблем или неправилна експлоатация.

В днешно време, модерната апаратура ни дава възможност за бързо и точно определяне на състоянието и работата на машините. Това спомага за подобряване на ефективността, намаляване на разходите и повишаване на комфорта.

За да може климатичната система да функционира нормално е необходимо редовно (обикновено веднъж в месеца) почистване на електростатичните филтри, които се намират под лицевия панел на вътрешното тяло. Редовното почистване на филтрите може да спести до 30% от консумацията на ел. енергия на Вашия климатик. Освен това е необходимо веднъж годишно да се извърши професионално почистване, диагностика и при необходимост дозареждане с хладилен агент (фреон) на Вашата климатична инсталация.

Профилактиката е необходима, за да може съоръжението да бъде използвано ефективно дълго време, като дадената услуга се заплаща допълнително от клиента. Профилактиката е неразривно свързана с гаранционните условия, свързани с правилната експлоатация на климатичната система! Няма уред, който да се експлоатира и да работи до безкрайност, без ежегодна проверка на техническото му състояние!

До 14 000 BTU

До 24 000 BTU

Над 24 000 BTU

Преглед на вътрешно тяло

Преглед на вътрешно тяло

Преглед на вътрешно тяло

Почистване на вътрешно тяло

Почистване на вътрешно тяло

Почистване на вътрешно тяло

Преглед на външно тяло

Преглед на външно тяло

Преглед на външно тяло

Измерване температура на изпарение на фреона

Измерване температура на изпарение на фреона

Измерване температура на изпарение на фреона

Почистване на филтри

Почистване на филтри

Почистване на филтри

Преглед електрически връзки

Преглед електрически връзки

Преглед електрически връзки

Преглед и почистване на дренажна тръба

Преглед и почистване на дренажна тръба

Преглед и почистване на дренажна тръба

*Почистване на турбина +50лв

*Почистване на турбина +50лв

*Почистване на турбина +50лв

80лв./бр.

90лв./бр.

100лв./бр.